Reset về trạng thái ban đầu Pioneer Ax10Ai

Reset về trạng thái ban đầu Pioneer Ax10Ai

Ngày đăng: 13-04-2017

3,102 lượt xem

Reset về trạng thái ban đầu Pioneer Ax10Ai

Nhấn 2 nút    Power + Digital NR

Nhấn nút Tone - sau đó nhấn nút Tone + để xác nhận ok. 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha