Reset Denon A11SR về trạng thái mặc định ban đầu

Reset Denon A11SR về trạng thái mặc định ban đầu

Ngày đăng: 24-07-2018

1,702 lượt xem

Reset Denon A11SR về trạng thái mặc định ban đầu

Nhấn đồng thời 2 nút Direct và Stereo

sau đó nhấn nút Power, 

nhả nút Power ra, 2 tay vẫn nhấn 2 nút Direct và Stereo

Khoảng 5 giây , kết thúc

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha