AUDIO tecnhica AT KSP70S

AUDIO tecnhica AT KSP70S

AUDIO tecnhica AT KSP70S

Loa AUDIO tecnhica AT KSP70s 
Gồm 2 treble, 01 bass 16cm củ từ khủng . 
Làm loa lời loa tay ? Loa karaoke 
Công suất 200W.

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha