CD player

Vinh Thành Audio amply, loa, CD, TV 310/2/2C Bình Trị Đông, P Bình Trị Đông . Q Bình Tân ĐT:083456.3852